Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod

20 Oct 2016 07:361680

En tio punkter lång kodex utformad ur Svenska Konståkningsförbundets värdegrund ska hjälpa aktiva inom konståkningen att skapa en idrott som lockar fler och där fler stannar kvar längre.

Svensk idrotts gemensamma mål för 2025 lyder ”Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt”. Svenska konståkningsförbundet har därför tagit fram en uppförandekod för att spegla värdegrunden som tagits fram för idrotten, nämligen glädje, glöd och gemenskap. Uppförandekoden antogs under årsmötet i september och är tänkt som ett stöd för alla som är aktiva inom idrotten.

Read more