Synkroskola #3: Flygskär

01 Apr 2015 05:22670

Lär dig mer om konståkningens lagsport, synkroniserad konståkning, i vår Synkroskola!

Synkroskola #3: Flygskär

Utförande lag: Svenska landslaget i synkroniserad konståkning, Team Surprise.

Elementbeskrivning: Move element är det element som tydligast visar åkarnas flexibilitet då man antingen måste visa en förutbestämd friåkningsrörelse såsom exempelvis flygskär eller att man fritt får välja upp till 4 olika friåkningsrörelser som utförs samtidigt i ett komplext mönster. Här bredvis kan du se ett exempel på just ett flygskär.

Ta del av hela Synkroskolan på www.skatesweden.se!

Read more